PHILOSOPHY OF EDUCATION

We focus on developing children's love of language, enhancing creativity, logical thinking and critical thinking through innovative learning methods, games, and TPRs methods (Total physical response), group activities, presentations, integrating scientific and social knowledge combined with art subjects: music, acting, craft.

CHINESE COURSE FOR CHILDREN FROM 4 TO 6 YEARS OLD AND FROM 7 TO 11 YEARS OLD

In this article, LAS would like to introduce in detail the Chinese course for kindergarten and elementary school children.

CHINESE COURSE FOR ADULTS FROM 16 YEARS OLD ABOVE

In this article, LAS would like to introduce in detail the current adult Chinese course.

HIGHLIGHTS COURSES

Enter text for the title

Enter a description for this content item

Enter text for the title

Enter a description for this content item

Enter text for the title

Enter a description for this content item

STUDENTS SAY ABOUT LANGUAGE ARTS SCHOOL

Hậu Nguyễn - học viên lớp tiếng Hoa Giao Tiếp Sáng Tạo (độ tuổi 16+)

Ấn tượng với phương pháp dạy học mới lạ. Tuy lần đầu đến với ngôn ngữ tiếng Trung nhưng chỉ sau buổi học đều tiên mình đã khá tự tin giao tiếp được những câu giao tiếp cơ bản. Giảng viên chuyên

Tâm Nguyễn - học viên lớp Tiếng Hoa Toàn Diện (độ tuổi 16+)

Phương pháp học tập mới mẻ, kết hợp rất nhiều game mini, thực hành giao tiếp mô phỏng tình huống giúp học viên nhớ đến 80% nội dung buổi học ngay tại lớp. Ngoài ra, chương trình học mở rộng cho họ

Chi Trần - học viên lớp Luyện thi HSK (độ tuổi 16+)

Cơ sở vật rất tuyệt vời, với phòng học rộng trang trí đẹp. Trang thiết bi học chuyên nghiệp cùng đạo cụ phong phú. Môi trường học tập năng động sáng tạo. Mình có thể thi được HSK 2 chỉ sau 5 tháng học tại trung tâm.

IMAGE GALLERY

LOVE THROUGH EVERY DETAILS

Classrooms for children aged 4-6 at Tan Binh campus are equipped with tables with rounded edges and high-quality plastic chairs without sharp edges.

Enter text for the title

Enter a description for this content item

Enter text for the title

Enter a description for this content item

Enter text for the title

Enter a description for this content item

NEWS & EVENTS

LOVE THROUGH EVERY DETAILS

Classrooms for children aged 4-6 at Tan Binh campus are equipped with tables with rounded edges and high-quality plastic chairs without sharp edges.

GO TO NEW BRANCH - RECEIVE YOUR GIFT

Celebrating the grand opening of LAS's 2nd house in Tan Binh district, LAS gives a course offer and lovely gifts to anyone who registers today.